EcoTech

Raporty bieżące

 

29.03.2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia

– Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji,
– Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,
– Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

22.02.2018 – Opinia biegłego z badania Sprawozdania finansowego za 2016 r.

22.02.2018 – Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.

22.02.2018 – Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

22.02.2018 – Harmonogram publikowania przez Emitenta raportów okresowych w 2018 r.

Bieżący | 1/2017
Informacja poufna – zawarcie istotnej umowy o pośrednictwo

Półroczny | 2/2016
Informacj poufna o realizacji umowy Ecotech Polska SA i Fluid SA

Bieżący | 1/2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ECOTECH POLSKA S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

23.06.2016 – Informcja o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2015r

06.04.2016 – Uchwała o wyborze biegłego rewidenta

19.01.2016 – Harmonogram publikowania przez Emitenta raportów okresowych w 2016r

01.10.2015 – Komunikat o rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

24.09.2015 – Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej projektu silnika o ruchomej komorze spalania

03.09.2015 – Uzgodnienie warunków przejęcia przez Emitenta spółki pod firmą Business and Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19.07.2015- Porozumienie w sprawie objęcia akcji nowej emisji ze spółką Strabo Trade Sp. z o.o. SKA

17.07.2015- Informacja o rozszerzeniu działalności i zmianie strategii

11.05.2015- Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

29.07.2013- Podpisanie warunkowej umowy licencyjnej z Greenpol Environment Technology

27.07.2013- Podpisanie NDA z CCM Chemicals Sdn. Bhd.

24.07.2013- Podpisanie umowy o współpracy z INTiBS PAN

10.04.13 – Wybór audytora sprawozdania finansowego za rok 2012 r.

15.01.13 – Harmonogram publikacji przez Ecotech Polska S.A. raportów okresowych w roku 2013r.

14.11.12 – Ecotech Polska S.A. raport miesięczny październik 2012 r.

18.10.12 – Informacja o naruszeniu obowiązków informacyjnych

18.10.12 – Korekta informacji zawartej w raporcie 35/2012

15.10.12 – ECOTECH POLSKA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012

05.10.12 – Korekta raportu bieżącego nr 32/2012 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Ecotech Polska SA

08.08.12 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka RN Ecotech Polska S.A.

17.07.12 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartal 2012

13.07.12 – Sprostowanie informacji przekazanej w raporcie nr 20/2012

12.07.12 – Sprostowanie dotyczące podstawy prawnej raportu nr 19/2012

12.07.12 – Sprostowanie dotyczące podstawy prawnej raportu nr 18/2012

11.07.12 – Podpisanie warunkowej umowy licencyjnej dot. wykorzystania technologii EnviroMix.

06.07.12 – Informacja odnośnie zawieszenia notowania akcji Ecotech Polska S.A.

25.06.12 – Podpisanie umowy w ramach POIG 6.1

16.06.12 – Rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki Ecotech Polska S.A

13.06.12 – Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego

06.06.12 – Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Spółki

14.04.12 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

19.03.12 – Partnerstwo strategiczne – Ecotech Polska S. A. i PP-EKO Sp. z o.o

05.03.12 – Informacja na temat stosowania przez Ecotech Polska S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

14.02.12 – Raport miesięczny styczeń 2012

03.02.12 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

31.01.12 – Harmonogram publikacji przez Ecotech Polska S.A. raportów okresowych w roku 2012

22.12.11 – Podpisanie listu intencyjnego

13.12.11 – List intencyjny

25.11.11 – Podpisanie Confidentiality Statement z SINO Environmental Services Corporation

23.11.11 – Sprostowanie informacji z dnia 22.11.2011 zawartej w programie TVN CNBC z godziny 15:40

22.11.11 – Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie Animatora Rynku dla akcji spółki Ecotech Polska S.A.

18.11.11 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NEwConnect

09.11.11 – Informacja o terminie publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2011

18.10.11 – Wprowadzenie akcji Ecotech Polska S.A. do alternatywnego obrotu na rynku

Napisz do nas

Kontakt

Ecotech Polska S.A.

 

Biuro:
ul. Prądnicka 89 lok. 3
31-202 Kraków

tel: +48 12 311 09 99
e-mail: biuro@ecotechpolska.pl