EcoTech

Oferta

EnviroMix®

Opłacalna technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Proces stabilizacji, na którym bazuje proces EnviroMix® jest uznaną na skalę światową technologią dającą znakomite wyniki w chemicznym wiązaniu i stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Stosowanie tego rodzaju stabilizacji jest popierane przez niezależne badania akademickie oraz spełnia wymogi regulacyjne w wielu krajach. Proces ten jest używany na skalę przemysłową do przetwarzania tysięcy ton zanieczyszczonych gleb, osadów, odpadów kopalnianych oraz produktów ubocznych z procesów przemysłowych.

Z zastosowaniem procesu EnviroMix® mogą być unieszkodliwiane zanieczyszczone gleby, szlamy i inne odpady stałe zawierające zarówno związki organiczne i nieorganiczne oraz mineralne. Proces charakteryzuje się doskonałą efektywnością m.in. w stosunku do metali ciężkich, chlorowcoorganicznych pestycydów, cyjanków, WWA czy benzopirenu.

Przetwarzanie z zastosowaniem procesu EnviroMix® jest ofertą korzystną ekonomiczną i niezawodną, w której jednoetapowo stabilizowane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Technologia ta jest tym bardziej interesująca z uwagi na zaostrzające się wymogi prawodawstwa UE regulujące unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. Regulacje te wymagają tego aby odpady przed składowaniem były unieszkodliwiane a jeśli to możliwe – w pierwszej kolejności poddawane procesowi odzysku.

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania. Stabilizacja odpadów niebezpiecznych przy wykorzystaniu technologii EnviroMix® jest wielokrotnie skuteczniejsza, niż szeroko rozpowszechnione dzisiaj metody stabilizacji bazujące na wykorzystaniu cementu portlandzkiego. Podstawowym wyróżnikiem technologii stosowanej przez naszą firmę jest kilkukrotnie mniejsze zapotrzebowanie na materiał stabilizujący w odniesieniu do jednostkowej masy odpadów.

Z uwagi na specyfikę wiązania zanieczyszczeń przez związki magnezu technologia EnviroMix® odporna jest na wymywanie zanieczyszczeń pojawiające się z czasem w odpadach stabilizowanych przy użyciu cementu portlandzkiego.

Napisz do nas

Kontakt

Ecotech Polska S.A.

 

Biuro:
ul. Prądnicka 89 lok. 3
31-202 Kraków

tel: +48 12 311 09 99
e-mail: biuro@ecotechpolska.pl